Thiết bị phần mềm
UNLOCK
TIN TỨC
HỖ TRỢ ONLINE
Quảng cáo
Số người Online
Số người đang online : 2 Số người đã xem: 673344
DỊCH VỤ KĨ THUẬT
Repair boot, unbrick, sửa lỗi mất boot các dòng máy LG android
Chúng tôi nhận sửa lỗi cho các dòng máy LG android bị mất boot, mất nguồn do update Software (nâng cấp phần mềm), nạp lại phần mềm. Máy không thể vào chế độ Download:


LG A340
LG A341
LG C395
LG C550
LG C660
LG C660H
LG C660R
LG C710h
LG C729
LG C800
LG C800DG
LG C800g
LG CT810
LG CT815
LG CU405
LG CU500
LG CU575
LG CU720
LG CU920
LG D300g
LG D500
LG D505
LG D605
LG E400
LG E400B
LG E400F
LG E400G
LG E400GO
LG E400R
LG E405
LG E405f
LG E410
LG E410B
LG E410G
 
, LG E411G
, LG E415F
, LG E425
, LG E425F
, LG E425G
, LG E425J
, LG E430
, LG E431G
, LG E435
, LG E435F
, LG E435G
, LG E510
, LG E510f
, LG E510g
, LG E610
, LG E610GO
, LG E610v
, LG E612
, LG E612f
, LG E612g
, LG E615
, LG E615F
, LG E617G
, LG E720
, LG E730
, LG E730F
, LG E739
, LG E900
, LG E900h
, LG E906
, LG E960
, LG E970
, LG E971
, LG E973
, LG E980
, LG E980H
, LG E986
, LG E987
, LG E989
, LG F160L
, LG F200K
, LG F200LS
, LG F200S
, LG F220K
, LG GD880
, LG GD880f
, LG GM730
, LG GM730e
, LG GM730f
, LG GM735
, LG GM750
, LG GM750h
, LG GM750n
, LG GM750Q
, LG GT540
, LG GT540f
, LG GT540G
, LG GT540GO
, LG GT540R
, LG GT810H
, LG KH1000
, LG KH1200
, LG KH1400
, LG KH1600
, LG KH1800
, LG KH1800M
, LG KH2100
, LG KH2200
, LG KH2700
, LG KH3100
, LG KH3400
, LG KH3900,
, LG KH6400
, LG KH6500
, LG KH8000
, LG KH8200
, LG KU1000
, LG KU2000
, LG KU2800
, LG KU3700
, LG KU400
, LG KU4300
, LG KU5400
, LG KU6300
, LG KU730
, LG KU9100
, LG KU9200
, LG KU9300
, LG KU9500
, LG KU9600
, LG L-01B
, LG L-01D
, LG L-01E
, LG L-02E
, LG L-03B
, LG L-04B
, LG L-04E
, LG L-06C
, LG L04A
, LG L06A
, LG L600i
, LG L601i
, LG L704i
, LG L705i
, LG L705ix
, LG L706ie
, LG L852i
, LG LG870
, LG LU2300
, LG LU6200
, LG LV7400
, LG LV7400R
, LG MS500
, LG P350
, LG P350G
, LG P350GO
, LG P500
, LG P500H
, LG P505
, LG P505R
, LG P506
, LG P506GO
, LG P509
, LG P655H
, LG P655K
, LG P659
, LG P659H
, LG P690
, LG P690b
, LG P690f
, LG P692
, LG P692
, LG P693
, LG P698
, LG P698f
, LG P700
, LG P705
, LG P705f
, LG P705g
, LG P705GO
, LG P708g
, LG P710
, LG P712
, LG P713
, LG P713GO
, LG P713TR
, LG P714
, LG P715
, LG P716
, LG P870
, LG P870H
, LG P875
, LG P875H
, LG P930
, LG P935
, LG P936
, LG SH110
, LG SH150
, LG SH150A,
, LG SH170
, LG SH210
, LG SH240
, LG SH400
, LG SH410
, LG SH460
, LG SH470
, LG SH640
, LG SH650
, LG SH810
, LG SU100
, LG SU130
, LG SU200
, LG SU370
, LG SU430
, LG SU540
, LG SU550
, LG SU630
, LG SU660
, LG SU760
, LG SU780
, LG SU870
, LG SU910
, LG SU920
, LG SU950
, LG SU960
, LG TU720
, LG TU915
, LG U8210
, LG V909
, LG VS870
, LG VS930
, LGD300f
 
Các dịch vụ khác
Xem nhiều
Các dịch vụ
Tiêu điểm
Liên kết website
Quảng cáo
Địa chỉ: Mobile Hùng Phát Lộc - 95 Cao Thắng TP. Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: - 0968339888 - Email: